Onze acties
Alter Numeris, ce sont des chercheurs et des penseurs qui réfléchissent les enjeux de la société numérique.
22680
page-template-default,page,page-id-22680,stockholm-core-1.0.8,select-child-theme-ver-1.1,select-theme-ver-5.1.4,ajax_fade,page_not_loaded,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-underline,side_area_slide_with_content,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.1,vc_responsive

Het stimuleren van digitaal burgerschap

Ingrijpen in het publieke debat door te zorgen voor de kritische decodering die nodig is om te begrijpen en te ageren in de digitale samenleving.

Op eigen initiatief of wanneer het debat erom vraagt, verdedigen we de positie van het collectief in de openbare ruimte. We geven informatie om licht te werpen op de inzet, bieden expertise aan en informeren over de technische/maatschappelijke aspecten van de huidige digitale dossiers.

Interdisciplinaire opleidingsmodules voorstellen over de uitdagingen van de digitale samenleving.

Op verzoek informeren en sensibiliseren we burgers, studenten, bedrijven en overheden over de uitdagingen van de digitale samenleving. Hiervoor bieden wij een multidisciplinaire trainingsmodule aan voor deze verschillende doelgroepen.

Het ontwikkelen van de digitale democratie

Een multidisciplinair en onafhankelijk instituut oprichten dat verantwoordelijk is voor het creëren en animeren van de interfaces tussen de technologie en de samenleving.

Wij roepen op tot de oprichting van een digitaal instituut als een onafhankelijk orgaan dat tot taak heeft het democratisch debat te vergemakkelijken, de publieke besluitvorming te informeren en de participatieprocessen van de burgers te ondersteunen. Het moet politiek, institutioneel, methodologisch en budgettair onafhankelijk zijn

Het stimuleren van de politieke toeëigening van digitale technologie op lokaal niveau.

Het lokale niveau staat qua inhoud en organisatie het dichtst bij de burger. Veel lokale overheden zetten vormen van participatie op om de burgers te betrekken bij de besluitvorming of om hen te raadplegen over verschillende onderwerpen. Wij stimuleren en stellen onze expertise ten dienste van de verschillende lokale publieke instanties die bijdragen aan de toeëigening van de digitale samenleving. 

Het ondersteunen van een collaboratieve en democratische aanpak van het ontwerp en het beheer van digitale instrumenten.

We stimuleren het gebruik van open, participatieve en collaboratieve methoden voor het ontwerpen van digitale instrumenten. We steunen ook democratische manieren om deze instrumenten te beheren, zoals bijvoorbeeld digitale coöperaties. We volgen de actualiteit van deze methoden en hun concrete mogelijkheden, vooral in de articulatie die ze toelaten om technische, ethische, sociale en politieke overwegingen te laten meespelen. 

Het visibiliseren van digital imaginaries

Alternatieve manieren van leven in de digitale samenleving zichtbaar maken, leren van bestaande ervaringen en bijdragen aan de verspreiding ervan.

In het hele land ontstaan initiatieven om op een andere manier digitaal te leven. Het zijn voorbeelden van proactieve adoptie van digitale instrumenten om de door de burgers vastgestelde problemen aan te pakken. In de mate dat de pluraliteit van deze initiatieven de verschillende manieren van digitaal leven concreet gestalte kan geven, willen we ze zichtbaar maken en onze expertise beschikbaar stellen om ze beter te begrijpen. Op deze manier kunnen we bijdragen aan hun verspreiding, zodat ze kunnen worden overgenomen door andere burgerlijke initiatieven die een vergelijkbare aanpak willen volgen.

Het aanmoedigen van digitale experimenten als hefboom voor het digitale innovatiebeleid.

Wij pleiten ervoor dat experimenten een van de essentiële hefbomen van het digitale innovatiebeleid vormen om de burger in staat te stellen zich actief betrokken te zijn, technische oplossingen te ontwikkelen die gekalibreerde voor collectief vastgestelde problemen zijn, en de mogelijkheid te leren van de uitgevoerde experimenten.